TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ OXY CAO ÁP

Oxy Cao Áp Trong Điều Trị Chấn Thương Chỉnh Hình

chanthuongchunhhinhsaudieutrioxca
Vết thương bàn chân trước điều trị OXCA Điều trị chấn thương chỉnh hình cần đảm bảo nuôi dưỡng tốt các mảnh ghép, các mô bị chấn thương, dập nát, đồng thời việc chống nhiễm khuẩn tại chỗ và toàn thân cũng chiếm vị trí quan trọng, oxy cao áp (OXCA) đáp ứng được cả hai mặt này. Nhiễm khuẩn trong chấn...