TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ OXY CAO ÁP

Oxy Cao Áp Trong Điều Trị Các Bệnh Gan

Trong các yếu tố bệnh sinh khác nhau gây nên bệnh gan, thiếu oxy chiếm một vị trí quan trọng. Quá trình tạo hình và tạo năng lượng cơ bản trong gan đều có sự tham gia của oxy. Nhưng dự trữ oxy trong gan rất ít. Khi rối loạn tuần hoàn máu trong gan, lượng oxy bên trong tế bào chỉ đủ sử dụng trong 30 – 60 giây. Thiếu oxy...