TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ OXY CAO ÁP

Bệnh Giảm Áp Của Thợ Lặn

Bệnh giảm áp của thợ lặn Nước ta có bờ biển dài có nhiều thợ lặn làm việc ở nhiều ngành khác nhau: xây dựng, cứu hộ, dầu khí, quốc phòng ; đặc biệt trong đánh bắt hải sản. Nghề lặn bắt sò tập trung ở các tỉnh miền Trung có vai trò quan trọng đối với kinh tế địa phương cũng như đời sống của nhiều...